Đɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀, ᴄᴏɴ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ

Vᴜ̛̀ᴀ đɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. Kʜɪ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴏ̂́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴏ̂́ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.
Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 13/4, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Kʏ̀ (Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) đᴀɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ. Hᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ Tʜ.D.T. ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Nɢ.Tʜ.Đ. ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴏ́ᴍ Đᴏ̀ Cᴜɴɢ, xᴀ̃ Kʏ̀ Sᴏ̛ɴ.

Đi học về, con hoảng hồn phát hiện mẹ chết trong nhà, bố tử vong dưới giếng - Ảnh 1.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 11ʜ45′, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ Tʜ.D.T. ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Nɢ.Tʜ.Đ. đɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ. Sᴀᴜ đᴏ́, ʜᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴀɴʜ T. ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢɪᴇ̂́ɴɢ.

Nʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Kʏ̀, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ T. đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Xem thêm: Bài toán được coi chỉ dành cho “thiên tài”, học sinh Việt Nam nhắm mắt giải vèo 2 giây là xong

Bài Toán này tưởng dễ, nhưng hóa ra không dễ chút nào.

Toán học là môn học khó, lắt léo, chưa bao giờ dành cho số đông. Thời đi học, đây còn là khắc tinh của nhiều người, khiến không ít học trò đau đầu mỗi khi giải tính. Nhiều bài toán toàn phép tính cơ bản dành cho học sinh Tiểu học nhưng vẫn khiến dân mạng không sao tính nổi.

Mới đây, một bài toán đã gây tranh cãi lớn trên Facebook. Bắt nguồn từ một blog cá nhân đăng tải phép tính: “10 – 10 x 10 10 =?”, anh chàng này gắn kèm dòng caption: “Bài toán chỉ dành cho thiên tài thôi”.

Tưởng chừng ai cũng tính nhanh ra đáp án, không ngờ bên dưới đã nổ ra tranh luận đâu mới là đáp án đúng: “-80”, “1”, “10”, “0”, “-100”… Bài toán đã nhận được hơn 7,5 triệu bình luận nhưng vẫn chưa đưa ra được câu trả lời.


Bài toán đang gây tranh cãi trên MXH

Một số đáp án bên dưới bài toán:

Bạn M.A bình luận: “Ta được: 10 – 10 = 0, 10 10 = 20. Nhân hai số với nhau ta được đáp án: 0 x 20 = 0”.

Facebooker J.Q cho biết: “Phép tính này phải thực hiện tuần tự từ trái sang phải như này: 10 – 10 = 0. Nhân thêm với 10 vẫn bằng 0. Cộng thêm 10 thì được 10”.

Một kết quả khác được đưa ra:

“10 x 10 = 100

10 – 100 = -90

-90 10 = -80 => Suy ra đáp án cuối cùng là – 80”.

Đang tải dữ liệu…
Rối não quá, vậy đáp án đúng là bao nhiêu?

Theo quy tắc PEMDAS (Parenthesis, Exponent, Multiplication, Division, Addtion, Subtraction) – quy tắc được thống nhất trên toàn thế giới về thứ tự ưu tiên các phép tính thì trong một biểu thức, thứ tự thực hiện các phép tính sẽ là phép tính trong ngoặc, đơn giản hóa số mũ rồi thực hiện phép tính trừ trái sang phải, nhân/chia rồi đến cộng/trừ.

Như vậy kết quả của phép tính là: 10 – (10 x 10) 10 = 10 – 100 10 = -80.

Nguyên nhân giải ra nhiều đáp án là do không nắm vững kiến thức cơ bản của học sinh Tiểu học thôi. Vậy nên mới thấy kiến thức cơ bản Toán học tưởng dễ nhưng lại không “dễ ăn” chút nào!


Một cách tính sai được dân mạng chia sẻ lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.