chìm tàu nhiều người mất tích

Lốc xoáy ở Cà Mau làm chìm tàu nhiều người mất tích. Mưa giông kèm lốc xoáy làm lật úp trên chục tàu cá ở Cà Mau, kéo theo hơn 20 ngư phủ rơi xuống biển. Hiện vẫn còn 9 người mất tích.Một trận lốc xoáy mạnh quét ngang vùng biển Cà Mau làm 11 tàu cá ở huyện Phú Tân bị lật úp. Hai tàu cá khác cũng bị chìm vì cơn lốc dữ. Hơn 20 ngư phủ bị kéo xuống biển trong phút chốc. Hiện còn đến 9 người chưa được tìm thấy vì gió to sóng lớn.

Cà Mau: Nhiều người mất tích trong lốc xoáy - KhoaHoc.tv

Không chỉ ở Cà Mau mà trưa nay lốc xoáy còn xảy ra ở Sóc Trăng làm ngã cây trên đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng làm ba người suýt chết. Ảnh: Thiên Phước.
​Đến 19h30, cả 13 chiếc tàu đều chưa được trục vớt vì thời tiết xấu ở vùng ven biển Cà Mau. Trên đất liền, 5 căn nhà bị sập và 48 căn nhà bị tốc mái dọc theo các huyện miền biển của tỉnh này.

Sóng lớn đánh chìm tàu câu mực chở 44 ngư dân trên biển, nhiều người mất tích
Tại TP Cà Mau, trưa nay một cơn dông lớn cũng đã làm sập và hất tung cả mái nhà kho của Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau văng ra đường, rất may không trúng ai. Chị giữ kho cùng hai con nhỏ vừa ra ngoài nên thoát nạn.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết hai tàu khai thác thủy sản của của ông Nguyễn Trung Chánh ở thị trấn Sông Đốc và ông Trần Văn Đô ở xã Lợi An, cùng của huyện Trần Văn Thời, với 18 ngư phủ ra khơi vào ngày 20/5 nhưng đã mất liên lạc hơn một tuần nay. Cùng ngày, giông lốc xảy ra trên địa bàn thành phố Sóc Trăng khiến một cây bạch đàn bị đổ đè lên 3 xe máy đang lưu thông trên đường. Ở Nam Bộ hiện là mùa mưa, dông lốc thường xuyên xảy ra.

Xem thêm: P̲h̲ú Y̲ên̲: S̲ón̲g̲ l̲ớn̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲, c̲h̲ìm̲ h̲ư h̲ỏn̲g̲ h̲ơn̲ 5̲0̲ t̲àu̲ c̲á

T̲r̲ận̲ m̲ưa̲ l̲ớn̲ k̲èm̲ g̲i̲ó m̲ạn̲h̲, s̲ón̲g̲ t̲o̲ t̲r̲ái̲ m̲ùa̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ g̲ây̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ n̲ặn̲g̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ư d̲ân̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲.


S̲án̲g̲ n̲a̲y̲, ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ H̲ữu̲ T̲h̲ế, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲ăn̲g̲ c̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ c̲ó n̲g̲u̲y̲ c̲ơ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ v̲ới̲ g̲i̲ó v̲à m̲ưa̲ l̲ớn̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲, c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ đa̲n̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở P̲h̲ú T̲h̲ườn̲g̲, x̲ã A̲n̲ H̲òa̲ H̲ải̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ A̲n̲.
Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲ọn̲g̲ T̲ùn̲g̲, G̲i̲ám̲ đốc̲ S̲ở N̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲à P̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ n̲ôn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ k̲i̲ểm̲ P̲h̲ó B̲a̲n̲ c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ t̲h̲i̲ên̲ t̲a̲i̲ v̲à T̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲ t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú Y̲ên̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲ỉn̲h̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ b̲ị t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ n̲ặn̲g̲ d̲o̲ đợt̲ m̲ưa̲ g̲i̲ó t̲r̲ái̲ m̲ùa̲ t̲ừ t̲ối̲ q̲u̲a̲. T̲h̲ốn̲g̲ k̲ê c̲h̲ưa̲ đầy̲ đủ, đến̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲  đã c̲ó t̲r̲ên̲ 5̲0̲ t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ c̲ủa̲ n̲g̲ư d̲ân̲ đa̲n̲g̲ n̲e̲o̲ đậu̲ g̲ần̲ b̲ờ b̲ị s̲ón̲g̲ đán̲h̲ c̲h̲ìm̲, h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, n̲ặn̲g̲ n̲h̲ất̲ l̲à ở T̲P̲ T̲u̲y̲ H̲òa̲ v̲à h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ A̲n̲.


C̲h̲ỉ r̲i̲ên̲g̲ x̲ã A̲n̲ P̲h̲ú (T̲P̲ T̲u̲y̲ H̲òa̲), t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ N̲g̲ô Đức̲ H̲i̲ên̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã A̲n̲ P̲h̲ú, x̲ã c̲ó t̲r̲ên̲ 3̲0̲ t̲àu̲ c̲á b̲ị đán̲h̲ c̲h̲ìm̲. “Đó l̲à c̲o̲n̲ s̲ố m̲ới̲ t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê được̲ b̲ước̲ đầu̲. S̲ón̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ l̲ớn̲, t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ đa̲n̲g̲ b̲ị đán̲h̲ c̲h̲ìm̲ n̲ên̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê h̲ết̲ được̲. H̲ầu̲ h̲ết̲ đây̲ l̲à t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ k̲h̲a̲i̲ t̲h̲ác̲ l̲ộn̲g̲, đa̲n̲g̲ được̲ n̲e̲o̲ đậu̲. G̲i̲ó t̲o̲, s̲ón̲g̲ l̲ớn̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ q̲u̲á n̲ên̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ t̲r̲ở t̲a̲y̲” – ôn̲g̲ H̲i̲ên̲ n̲ói̲.

Tàu thuyền của tỉnh Phú Yên bị đánh chìm, hư hỏng nặng khi hứng chịu trận mưa gió trái mùa. T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ C̲a̲o̲ Đìn̲h̲ H̲u̲y̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ T̲P̲ T̲u̲y̲ H̲òa̲, s̲án̲g̲ n̲a̲y̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố n̲ày̲ đã c̲ử l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ b̲i̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲, b̲ộ đội̲ v̲à c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đến̲ x̲ã A̲n̲ P̲h̲ú để h̲ỗ t̲r̲ợ n̲g̲ư d̲ân̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, v̲ì s̲ón̲g̲ c̲òn̲ q̲u̲á l̲ớn̲ n̲ên̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể r̲a̲ c̲ác̲ t̲àu̲ đa̲n̲g̲ c̲òn̲ n̲e̲o̲ đậu̲, c̲h̲ủ y̲ếu̲ c̲h̲ỉ c̲ứu̲ n̲ạn̲ g̲ần̲ b̲ờ. M̲ột̲ t̲àu̲ c̲á b̲ị c̲h̲ìm̲ d̲o̲ s̲ón̲g̲ l̲ớn̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ h̲ôm̲ 3̲1̲-3̲ ở P̲h̲ú Y̲ên̲

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ H̲u̲ỳn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ A̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ n̲ày̲ đã c̲ó ít̲ n̲h̲ất̲ 2̲1̲ t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ b̲ị c̲h̲ìm̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲h̲ỉ r̲i̲ên̲g̲ x̲ã A̲n̲ H̲òa̲ H̲ải̲ đã c̲ó 2̲0̲ t̲àu̲ c̲á b̲ị c̲h̲ìm̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ ở t̲h̲ôn̲ P̲h̲ú T̲h̲ườn̲g̲ đa̲n̲g̲ b̲ị m̲ất̲ t̲íc̲h̲. “T̲ôi̲ đa̲n̲g̲ c̲ùn̲g̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲. K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲g̲h̲ĩ m̲ùa̲ n̲ày̲ l̲ại̲ m̲ưa̲ t̲o̲ g̲i̲ó l̲ớn̲ t̲h̲ế n̲ày̲ n̲ên̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ n̲ặn̲g̲ q̲u̲á”- ôn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ n̲ói̲.


Theo nguoiduatin

Xem thêm: K̲.H̲ỐN̲ N̲ẠN̲ T̲ẬN̲ C̲ÙN̲G̲! N̲g̲ày̲ 7̲-4̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã N̲i̲n̲h̲ G̲i̲a̲ (h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ T̲r̲ọn̲g̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã l̲ập̲ h̲ồ s̲ơ v̲ụ v̲i̲ệc̲ m̲ột̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ v̲ô c̲ớ x̲ô đổ n̲h̲à c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ụ V̲õ V̲ăn̲ M̲ãn̲h̲ – 8̲1̲ t̲u̲ổi̲, t̲h̲ôn̲ T̲ân̲ P̲h̲ú, x̲ã N̲i̲n̲h̲ G̲i̲a̲ – c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ới̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ T̲r̲ọn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã N̲i̲n̲h̲ G̲i̲a̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ c̲ó h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲ơi̲ n̲ươn̲g̲ t̲ựa̲, t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ận̲ s̲ự g̲i̲úp̲ đỡ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ để s̲ốn̲g̲ q̲u̲a̲ n̲g̲ày̲.

N̲g̲ày̲ 1̲8̲-3̲, ôn̲g̲ L̲ươn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ S̲i̲êu̲ – t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ Đi̲n̲h̲ V̲ăn̲, h̲u̲y̲ện̲ L̲âm̲ H̲à, t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲ – d̲ẫn̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ột̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ c̲ầm̲ t̲h̲e̲o̲ r̲ựa̲ t̲ới̲ n̲h̲à c̲ụ M̲ãn̲h̲. Ôn̲g̲ S̲i̲êu̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ p̲h̲ải̲ d̲ỡ b̲ỏ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à g̲ỗ đa̲n̲g̲ d̲ựn̲g̲.

D̲o̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ n̲ên̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ S̲i̲êu̲ đã x̲ô đổ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲r̲ên̲. T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ n̲g̲ăn̲ c̲ản̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ c̲ũn̲g̲ b̲ị x̲ô n̲g̲ã.
C̲ụ V̲õ V̲ăn̲ M̲ãn̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ước̲ đây̲ c̲ụ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ x̲ã Đa̲n̲ P̲h̲ượn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ L̲âm̲ H̲à, t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲. D̲o̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ t̲h̲ế c̲h̲ấp̲ n̲h̲à để l̲àm̲ ăn̲ v̲à v̲ỡ n̲ợ n̲ên̲ b̲ị n̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ t̲h̲u̲ h̲ồi̲ c̲ăn̲ n̲h̲à d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲. C̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ụ b̲ỏ đi̲ b̲i̲ệt̲ t̲íc̲h̲, c̲h̲ỉ c̲òn̲ 2̲ c̲ụ s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲.
C̲ụ M̲ãn̲h̲ d̲ọn̲ đến̲ t̲h̲ôn̲ T̲ân̲ P̲h̲ú v̲à đến̲ đầu̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, ôn̲g̲ L̲ươn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ S̲i̲êu̲ đã n̲h̲ượn̲g̲ l̲ại̲ c̲h̲o̲ c̲ụ 2̲.0̲0̲0̲m̲2̲ đất̲ v̲ới̲ g̲i̲á 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. Đất̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó s̲ổ đỏ, 2̲ b̲ên̲ l̲àm̲ g̲i̲ấy̲ v̲i̲ết̲ t̲a̲y̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ n̲h̲ượn̲g̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ấy̲ s̲a̲n̲g̲ n̲h̲ượn̲g̲ g̲h̲i̲ r̲õ: “N̲ếu̲ a̲i̲ đến̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲h̲ấp̲, t̲ôi̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲”.
T̲h̲ấy̲ 2̲ c̲ụ g̲i̲à s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ều̲ m̲ục̲ n̲át̲ – c̲ăn̲ l̲ều̲ c̲a̲n̲h̲ r̲ẫy̲ c̲ó t̲r̲ên̲ đất̲ l̲úc̲ s̲a̲n̲g̲ n̲h̲ượn̲g̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ đón̲g̲ g̲óp̲ c̲ây̲ c̲ối̲, t̲ôn̲, x̲i̲m̲ăn̲g̲ để h̲ỗ t̲r̲ợ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ d̲ựn̲g̲ n̲h̲à. K̲h̲u̲n̲g̲ n̲h̲à v̲ừa̲ d̲ựn̲g̲ x̲o̲n̲g̲ l̲à l̲úc̲ ôn̲g̲ S̲i̲êu̲ đưa̲ n̲g̲ười̲ t̲ới̲ x̲ô n̲g̲ã.
V̲ề n̲g̲u̲ồn̲ g̲ốc̲ t̲h̲ửa̲ đất̲ m̲à c̲ụ M̲ãn̲h̲ d̲ựn̲g̲ n̲h̲à, ôn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ H̲ạn̲h̲ – 7̲4̲ t̲u̲ổi̲, t̲h̲ôn̲ T̲ân̲ P̲h̲ú, x̲ã N̲i̲n̲h̲ G̲i̲a̲ – g̲i̲ải̲ t̲r̲ìn̲h̲: “T̲ôi̲ k̲h̲a̲i̲ p̲h̲á m̲ản̲h̲ đất̲ n̲ày̲, s̲a̲u̲ đó c̲h̲o̲ Đo̲àn̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ x̲ã N̲i̲n̲h̲ G̲i̲a̲ s̲ản̲ x̲u̲ất̲ g̲ây̲ q̲u̲ỹ. N̲ăm̲ 1̲9̲9̲2̲, t̲ôi̲ c̲h̲o̲ ôn̲g̲ L̲ươn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ S̲i̲êu̲ 4̲.0̲0̲0̲m̲2̲ để c̲a̲n̲h̲ t̲ác̲. Đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, ôn̲g̲ S̲i̲êu̲ b̲án̲ 2̲.0̲0̲0̲m̲2̲ c̲h̲o̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲, c̲òn̲ l̲ại̲ đã b̲án̲ h̲o̲ặc̲ c̲h̲o̲ a̲i̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ r̲õ”.

N̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ b̲ị g̲i̲ật̲ s̲ập̲ c̲ăn̲ n̲h̲à đa̲n̲g̲ d̲ựn̲g̲ g̲i̲ữa̲ r̲ẫy̲, ôn̲g̲ H̲ạn̲h̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ì ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲i̲ệc̲ ôn̲g̲ M̲ãn̲h̲ đã m̲u̲a̲ p̲h̲ần̲ đất̲ d̲ựn̲g̲ n̲h̲à t̲ừ ôn̲g̲ S̲i̲êu̲ v̲à c̲ó g̲i̲ấy̲ b̲i̲ên̲ n̲h̲ận̲ v̲i̲ết̲ t̲a̲y̲.
B̲à V̲ũ T̲h̲ị P̲h̲ượn̲g̲ – 5̲7̲ t̲u̲ổi̲, l̲à h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲ủa̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ – c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ơi̲ n̲ươn̲g̲ t̲ựa̲, n̲g̲h̲èo̲ n̲h̲ất̲ ở t̲h̲ôn̲ n̲g̲h̲èo̲ n̲ày̲. B̲à c̲o̲n̲ g̲i̲úp̲ 2̲ c̲ụ l̲úc̲ t̲h̲ì ít̲ g̲ạo̲, ít̲ r̲a̲u̲ s̲ốn̲g̲ q̲u̲a̲ n̲g̲ày̲. V̲i̲ệc̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ m̲u̲a̲ t̲h̲ửa̲ đất̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ S̲i̲êu̲ b̲à c̲o̲n̲ đều̲ b̲i̲ết̲ v̲ì c̲ụ c̲ó m̲ượn̲ t̲i̲ền̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ đến̲ n̲a̲y̲ c̲h̲ưa̲ t̲r̲ả h̲ết̲”.
B̲à P̲h̲ượn̲g̲ n̲ói̲ t̲h̲êm̲: “H̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ n̲h̲à c̲ụ M̲ãn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲ói̲ l̲à n̲g̲h̲èo̲ n̲ữa̲ m̲à l̲à r̲ất̲ b̲i̲ đát̲. B̲à c̲o̲n̲ g̲i̲úp̲ d̲ựn̲g̲ c̲ái̲ n̲h̲à, c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ v̲u̲i̲ t̲h̲ì đã b̲ị p̲h̲á h̲o̲ại̲. B̲à c̲o̲n̲ b̲ức̲ x̲úc̲ v̲à l̲o̲ l̲ắn̲g̲ l̲ắm̲”.
T̲r̲a̲n̲h̲ c̲h̲ấp̲ đất̲ đa̲i̲

U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲i̲n̲h̲ G̲i̲a̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲ụ V̲õ V̲ăn̲ M̲ãn̲h̲ đã được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đến̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ T̲r̲ọn̲g̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ử l̲ý v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ h̲ủy̲ h̲o̲ại̲ t̲ài̲ s̲ản̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲. Đơn̲ v̲ị n̲ày̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ó t̲h̲ể d̲o̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲h̲ấp̲ đất̲ đa̲i̲.
T̲r̲ước̲ đây̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲ơi̲ c̲ụ M̲ãn̲h̲ ở l̲à k̲h̲u̲ đất̲ n̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ ít̲ g̲i̲á t̲r̲ị, l̲ại̲ t̲h̲i̲ếu̲ c̲ác̲ t̲i̲ện̲ n̲g̲h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲. M̲ới̲ đây̲, đất̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲ày̲ l̲ên̲ g̲i̲á d̲o̲ c̲ó d̲ự án̲ đườn̲g̲ đi̲ n̲g̲a̲n̲g̲ q̲u̲a̲.

Có thể là hình ảnh về 4 người, cây, ngoài trời và văn bản cho biết 'Đạo lý nào với nhóm người giựt sập nhà mới dựng của đôi vợ chồng già neo đÆn?! Hai cụ già không nơi nương tựa dựng một căn nhà nhỏ giữa rẫy từ đóng góp của chòm xóm ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), chưa kịp vui thì bị một nhóm người kéo đến giật sập.'
Ản̲h̲: 1̲) V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ụ V̲õ V̲ăn̲ M̲ãn̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ c̲h̲òi̲ g̲i̲ữa̲ r̲ẫy̲.
2̲) V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ụ V̲õ V̲ăn̲ M̲ãn̲h̲ (8̲1̲ t̲u̲ổi̲, t̲h̲ôn̲ T̲ân̲ P̲h̲ú, x̲ã N̲i̲n̲h̲ G̲i̲a̲, h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ T̲r̲ọn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲) b̲ên̲ c̲ăn̲ n̲h̲à m̲ới̲ v̲ừa̲ d̲ựn̲g̲ x̲o̲n̲g̲ p̲h̲ần̲ k̲h̲u̲n̲g̲ đã b̲ị g̲i̲ật̲ s̲ập̲
T̲h̲e̲o̲: T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.