c̼н̼à̼ɴ̼ɢ̼ ̼т̼r̼α̼ι̼

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼’̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼’̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼

̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼X̼e̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼“̼x̼u̼ố̼n̼g̼”̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼5̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ạ̼o̼…̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼ở̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼…̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼m̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼

Không có mô tả.

 

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼n̼g̼ ̼B̼ư̼ớ̼u̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼

̼B̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼”̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼,̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ì̼…̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼v̼ở̼,̼ ̼b̼ú̼t̼…̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼.ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ì̼n̼h̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼.ấ̼p̼ ̼c̼.ứ̼u̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼B̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼X̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼
̼H̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼m̼a̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼h̼o̼ã̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ữ̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼“̼m̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼”̼.̼

 

Không có mô tả.

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼“̼m̼ù̼a̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼m̼u̼ố̼i̼,̼ ̼l̼ì̼ ̼x̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼è̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼…̼

 

Không có mô tả.

 

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

 

Không có mô tả.

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼S̼ợ̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ở̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼9̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼ố̼c̼.̼.̼.̼ ̼2̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼x̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼ở̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼“̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼“̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼…̼”̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼9̼ ̼c̼ụ̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼,̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

“̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼”̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼:̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼

Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼”̼T̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼.̼

Không có mô tả.

 

Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼”̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ỏ̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼M̼ù̼a̼ ̼”̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼”̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

 

Không có mô tả.

 

 

Không có mô tả.

 

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼”̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼v̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼”̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼ ̼l̼í̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼”̼s̼ầ̼n̼ ̼s̼ù̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼n̼ữ̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼Ờ̼ ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼è̼”̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼j̼e̼a̼n̼s̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼”̼ở̼ ̼b̼ẩ̼n̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼”̼đ̼ồ̼ ̼b̼ò̼”̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỉ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼i̼-̼a̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼.̼.̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼i̼-̼a̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼K̼H̼Á̼N̼H̼ ̼Q̼U̼Ậ̼Y̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼.̼

̼H̼ỏ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼”̼Ừ̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ì̼?̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼r̼í̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼Ừ̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

 

Không có mô tả.

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼.̼

̼”̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼í̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼”̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼í̼t̼”̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼c̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼A̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼M̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼:̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼h̼é̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼n̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼”̼,̼ ̼T̼ự̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼.̼.̼.̼”̼

̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼”̼T̼á̼o̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼”̼m̼à̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼(̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼h̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼v̼â̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼”̼!̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼ô̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼”̼.̼

 

Không có mô tả.

 

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼2̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼ẹ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼á̼i̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼Ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼3̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼C̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼?̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼”̼.̼

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *