B̴ị v̴ợ n̴h̴ờ r̴ửa̴ b̴át̴ v̴ì ở n̴h̴à c̴ả n̴g̴ày̴

Được̴ v̴ợ n̴h̴ờ r̴ửa̴ h̴ộ b̴át̴ v̴ì ở n̴h̴à c̴ả n̴g̴ày̴ r̴ản̴h̴ r̴ỗi̴, n̴g̴ười̴ c̴h̴ồn̴g̴ n̴ày̴ c̴h̴ẳn̴g̴ n̴h̴ữn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ s̴a̴n̴ s̴ẻ g̴án̴h̴ n̴ặn̴g̴ v̴ới̴ v̴ợ m̴à c̴òn̴ d̴ùn̴g̴ b̴úa̴ đập̴ v̴ỡ n̴át̴ b̴át̴ đũa̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴à b̴ếp̴ để r̴a̴ o̴a̴i̴.

L̴ấy̴ được̴ c̴h̴ồn̴g̴ t̴âm̴ l̴ý, b̴i̴ết̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ g̴án̴h̴ n̴ặn̴g̴ c̴u̴ộc̴ s̴ốn̴g̴ c̴ùn̴g̴ v̴ợ, v̴ới̴ p̴h̴ụ n̴ữ đó l̴à n̴i̴ềm̴ h̴ạn̴h̴ p̴h̴úc̴ t̴o̴ l̴ớn̴. N̴g̴ược̴ l̴ại̴ k̴ết̴ h̴ôn̴ v̴ới̴ c̴h̴ồn̴g̴ v̴ô t̴âm̴ x̴e̴m̴ n̴h̴ư c̴ả đời̴ h̴ọ c̴h̴ẳn̴g̴ t̴h̴ể t̴ìm̴ t̴h̴ấy̴ n̴i̴ềm̴ v̴u̴i̴ t̴r̴o̴n̴g̴ c̴h̴ín̴h̴ c̴u̴ộc̴ h̴ôn̴ n̴h̴ân̴ h̴ọ c̴h̴ọn̴. D̴ẫu̴ b̴i̴ết̴ t̴ư t̴ưởn̴g̴ “p̴h̴ụ n̴ữ h̴ơn̴ n̴h̴a̴u̴ t̴ấm̴ c̴h̴ồn̴g̴” đã t̴r̴ở n̴ên̴ c̴ũ, t̴h̴ế n̴h̴ưn̴g̴, l̴ấy̴ p̴h̴ải̴ m̴ột̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴ồn̴g̴ t̴ệ b̴ạc̴ t̴h̴ì c̴h̴ẳn̴g̴ k̴h̴ác̴ n̴ào̴ đán̴h̴ m̴ột̴ c̴a̴n̴h̴ b̴ạc̴ m̴à t̴h̴u̴a̴ t̴r̴ắn̴g̴.

M̴ới̴ đây̴, t̴r̴ên̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴ x̴u̴ất̴ h̴i̴ện̴ b̴ài̴ v̴i̴ết̴ c̴ủa̴ m̴ột̴ n̴g̴ười̴ v̴ợ t̴h̴a̴n̴ t̴h̴ở v̴i̴ệc̴ c̴h̴ồn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ịu̴ l̴àm̴ v̴i̴ệc̴ n̴h̴à. C̴h̴ẳn̴g̴ n̴h̴ữn̴g̴ v̴ậy̴, n̴g̴ười̴ n̴ày̴ c̴òn̴ đập̴ p̴h̴á đồ đạc̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴à k̴h̴i̴ được̴ v̴ợ n̴h̴ờ l̴àm̴. “C̴h̴ồn̴g̴ e̴m̴ đó m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ ạ. E̴m̴ đi̴ l̴àm̴, c̴h̴ồn̴g̴ ở n̴h̴à c̴ả n̴g̴ày̴. N̴h̴ờ r̴ửa̴ c̴h̴én̴ t̴h̴ế l̴à đưa̴ b̴úa̴ đập̴ h̴ết̴. B̴ảo̴ đập̴ k̴h̴ỏi̴ p̴h̴ải̴ r̴ửa̴, ức̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ịu̴ n̴ổi̴.” N̴g̴ười̴ v̴ợ t̴âm̴ s̴ự.

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

H̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴ồn̴g̴ d̴ùn̴g̴ b̴úa̴ đập̴ h̴ết̴ c̴h̴én̴ b̴át̴ v̴ì b̴ị n̴h̴ờ r̴ửa̴ c̴h̴én̴.

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

C̴ản̴h̴ t̴ượn̴g̴ c̴ăn̴ b̴ếp̴ t̴a̴n̴ h̴o̴a̴n̴g̴ k̴h̴i̴ến̴ k̴h̴ôn̴g̴ ít̴ n̴g̴ười̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ
K̴èm̴ t̴h̴e̴o̴ n̴h̴ữn̴g̴ d̴òn̴g̴ t̴âm̴ s̴ự đầy̴ b̴ất̴ l̴ực̴ l̴à ản̴h̴ c̴h̴ụp̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴ b̴át̴ đĩa̴ b̴ị đập̴ b̴ằn̴g̴ b̴úa̴ n̴g̴ổn̴ n̴g̴a̴n̴g̴. N̴h̴i̴ều̴ m̴ản̴h̴ v̴ỡ n̴át̴ v̴ụn̴ t̴u̴n̴g̴ t̴óe̴ k̴h̴ắn̴ n̴ơi̴ t̴r̴ôn̴g̴ v̴ô c̴ùn̴g̴ n̴g̴u̴y̴ h̴i̴ểm̴. T̴h̴e̴o̴ đó, c̴h̴ẳn̴g̴ n̴h̴ữn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ n̴h̴ờ được̴ c̴h̴ồn̴g̴ r̴ửa̴ b̴át̴, m̴à h̴ầu̴ h̴ết̴ c̴h̴én̴ b̴át̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴à đều̴ b̴ị n̴g̴ười̴ n̴ày̴ l̴àm̴ h̴ỏn̴g̴.

S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ t̴r̴ên̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴, b̴ài̴ v̴i̴ết̴ đã n̴h̴ận̴ được̴ s̴ự q̴u̴a̴n̴ t̴âm̴ l̴ớn̴ t̴ừ p̴h̴ía̴ c̴ộn̴g̴ đồn̴g̴ m̴ạn̴g̴, n̴h̴ất̴ l̴à c̴ác̴ c̴h̴ị e̴m̴ p̴h̴ụ n̴ữ. N̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ l̴ên̴ t̴i̴ến̴g̴ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ ôn̴g̴ c̴h̴ồn̴g̴ b̴ạc̴ n̴h̴ược̴, v̴ừa̴ k̴h̴ôn̴g̴ g̴i̴ỏi̴ v̴i̴ệc̴ n̴ước̴, l̴ại̴ c̴h̴ẳn̴g̴ đảm̴ v̴i̴ệc̴ n̴h̴à. K̴h̴ôn̴g̴ ít̴ ý k̴i̴ến̴ c̴h̴o̴ r̴ằn̴g̴ “N̴g̴ười̴ x̴a̴y̴ t̴h̴óc̴, n̴g̴ười̴ ẵm̴ e̴m̴”, đán̴g̴ r̴a̴ t̴r̴ác̴h̴ n̴h̴i̴ệm̴ c̴ủa̴ m̴ột̴ n̴g̴ười̴ đàn̴ ôn̴g̴ t̴r̴o̴n̴g̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ p̴h̴ải̴ k̴i̴ếm̴ t̴i̴ền̴. N̴ếu̴ k̴h̴ôn̴g̴ k̴i̴ếm̴ được̴ t̴i̴ền̴ t̴h̴ì p̴h̴ải̴ đỡ đần̴ v̴ợ c̴o̴n̴.

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

B̴ị v̴ợ n̴h̴ờ r̴ửa̴ b̴át̴ v̴ì ở n̴h̴à c̴ả n̴g̴ày̴, c̴h̴ồn̴g̴ d̴ùn̴g̴ b̴úa̴ đập̴ v̴ỡ h̴ết̴ c̴h̴én̴ b̴át̴ để k̴h̴ỏi̴ p̴h̴ải̴ r̴ửa̴
C̴ư d̴ân̴ m̴ạn̴g̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ t̴r̴ước̴ h̴àn̴h̴ v̴ì q̴u̴á đán̴g̴ c̴ủa̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴ồn̴g̴.
C̴ác̴ c̴ư d̴ân̴ m̴ạn̴g̴ đa̴ s̴ố k̴h̴u̴y̴ên̴ c̴ô n̴àn̴g̴ n̴ên̴ b̴ỏ l̴u̴ôn̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴ồn̴g̴ o̴ái̴ o̴ăm̴ ấy̴ đi̴ để k̴h̴ôn̴g̴ p̴h̴ải̴ s̴ốn̴g̴ t̴r̴o̴n̴g̴ c̴ản̴h̴ b̴ạo̴ l̴ực̴, n̴g̴ột̴ n̴g̴ạt̴ c̴ả đời̴.

P̴h̴ươn̴g̴ D̴u̴n̴g̴, t̴h̴e̴o̴ T̴h̴ế G̴i̴ới̴ T̴r̴ẻ

Xem thêm: B̴ạn̴ g̴ái̴ t̴h̴íc̴h̴ ‘ăn̴ n̴g̴o̴n̴, g̴i̴á r̴ẻ, s̴ạc̴h̴ s̴ẽ l̴à được̴’, đến̴ k̴h̴i̴ d̴ẫn̴ đi̴ ăn̴ l̴ẩu̴ g̴à t̴h̴ì g̴i̴ãy̴ đàn̴h̴ đạc̴h̴ b̴ỏ v̴ề

L̴ẩu̴ g̴à n̴g̴o̴n̴, n̴ước̴ l̴ẩu̴ v̴ừa̴ t̴h̴ơm̴ l̴ại̴ l̴ạ, g̴i̴á h̴ợp̴ l̴ý, q̴u̴án̴ s̴ạc̴h̴ s̴ẽ. Đún̴g̴ t̴h̴e̴o̴ ý b̴ạn̴ g̴ái̴ n̴h̴ư v̴ậy̴ r̴ồi̴ m̴à v̴ẫn̴ k̴h̴ó c̴h̴ịu̴.

T̴r̴o̴n̴g̴ b̴í k̴íp̴ t̴án̴ g̴ái̴, k̴h̴ôn̴g̴ ít̴ c̴àn̴g̴ c̴h̴àn̴g̴ t̴r̴a̴i̴ b̴ảo̴ n̴h̴a̴u̴ r̴ằn̴g̴ đừn̴g̴ t̴i̴n̴ c̴âu̴ “ăn̴ g̴ì c̴ũn̴g̴ được̴” c̴ủa̴ c̴ác̴ c̴ô g̴ái̴. B̴ởi̴ đằn̴g̴ s̴a̴u̴ c̴âu̴ “g̴ì c̴ũn̴g̴ được̴” ấy̴ c̴òn̴ t̴h̴i̴ếu̴ v̴ế m̴a̴n̴g̴ t̴ên̴ “n̴h̴ưn̴g̴ p̴h̴ải̴ t̴h̴e̴o̴ ý c̴ủa̴ e̴m̴”. Ấy̴ v̴ậy̴ m̴à v̴ẫn̴ c̴ó c̴h̴àn̴g̴ t̴r̴a̴i̴ t̴h̴ật̴ t̴h̴à v̴à n̴g̴ây̴ t̴h̴ơ đến̴ đán̴g̴ s̴ợ.

C̴h̴ẳn̴g̴ h̴ạn̴ n̴h̴ư a̴n̴h̴ c̴h̴àn̴g̴ n̴ày̴, s̴a̴u̴ 3̴ t̴u̴ần̴ t̴án̴ t̴ỉn̴h̴, c̴ả h̴a̴i̴ c̴ó b̴u̴ổi̴ h̴ẹn̴ h̴ò đầu̴ t̴i̴ên̴. Để b̴u̴ổi̴ h̴ẹn̴ h̴ò d̴i̴ễn̴ r̴a̴ “n̴u̴ột̴”, a̴n̴h̴ c̴h̴àn̴g̴ đã t̴h̴a̴m̴ k̴h̴ảo̴ đầy̴ đủ ý k̴i̴ến̴ c̴ủa̴ b̴ạn̴ g̴ái̴ t̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ đi̴:

– E̴m̴ t̴h̴íc̴h̴ ăn̴ g̴ì, c̴ó q̴u̴án̴ n̴ào̴ e̴m̴ t̴h̴ấy̴ t̴h̴íc̴h̴ k̴h̴ôn̴g̴ để a̴n̴h̴ đưa̴ đi̴?

– E̴m̴ ăn̴ g̴ì c̴ũn̴g̴ được̴. Ăn̴ n̴g̴o̴n̴ m̴à g̴i̴á r̴ẻ, q̴u̴án̴ s̴ạc̴h̴ s̴ẽ, s̴a̴n̴g̴ t̴í l̴à được̴.

N̴g̴h̴e̴ b̴ạn̴ g̴ái̴ n̴ói̴ v̴ậy̴, a̴n̴h̴ n̴g̴h̴ĩ n̴g̴a̴y̴ đến̴ q̴u̴án̴ l̴ẩu̴ g̴à c̴h̴ỗ địa̴ c̴h̴ỉ X̴. “N̴g̴h̴e̴ đâu̴ l̴ẩu̴ đặc̴ s̴ản̴ t̴ừ Đà L̴ạt̴ m̴a̴n̴g̴ v̴ề c̴ơ m̴à”, a̴n̴h̴ t̴h̴ầm̴ n̴g̴h̴ĩ.

– Đi̴ ăn̴ l̴ẩu̴ g̴à l̴á é e̴m̴ n̴h̴é.

– O̴k̴ ạ.

Bạn gái thích ăn ngon, giá rẻ, sạch sẽ là được, đến khi dẫn đi ăn lẩu gà thì giãy đành đạch bỏ về-1

B̴u̴ổi̴ h̴ẹn̴ đầu̴ t̴i̴ên̴, a̴n̴h̴ c̴h̴àn̴g̴ r̴ủ b̴ạn̴ g̴ái̴ đi̴ ăn̴ l̴ẩu̴ g̴à. (Ản̴h̴ m̴i̴n̴h̴ h̴ọa̴).

Đún̴g̴ n̴h̴ư k̴ế h̴o̴ạc̴h̴, a̴n̴h̴ ăn̴ m̴ặc̴ b̴ản̴h̴ b̴a̴o̴, t̴óc̴ v̴u̴ốt̴ đẹp̴ t̴r̴a̴i̴ c̴òn̴ c̴ẩn̴ t̴h̴ận̴ b̴ắt̴ h̴ẳn̴ t̴a̴x̴i̴ đến̴ đón̴ b̴ạn̴ g̴ái̴ v̴ì s̴ợ đi̴ x̴e̴ m̴áy̴, đội̴ m̴ũ b̴ảo̴ h̴i̴ểm̴ h̴ỏn̴g̴ t̴óc̴.

Đến̴ n̴ơi̴, a̴n̴h̴ t̴h̴ấy̴ b̴ạn̴ g̴ái̴ x̴i̴n̴h̴ x̴ắn̴, m̴ặc̴ áo̴ t̴r̴ắn̴g̴, v̴áy̴ n̴g̴ắn̴ đe̴n̴ g̴i̴ày̴ t̴h̴ể t̴h̴a̴o̴ k̴h̴á n̴ăn̴g̴ độn̴g̴. N̴h̴ưn̴g̴ k̴h̴i̴ h̴a̴i̴ đứa̴ v̴ừa̴ “h̴àn̴h̴ q̴u̴ân̴” đến̴ q̴u̴án̴ l̴ẩu̴ g̴à l̴á é, c̴ô g̴ái̴ đã t̴ỏ v̴ẻ k̴h̴ó c̴h̴ịu̴.

– M̴ìn̴h̴ ăn̴ đây̴ à a̴n̴h̴?

– Ừ e̴m̴

N̴g̴h̴e̴ v̴ậy̴, b̴ạn̴ g̴ái̴ i̴m̴ i̴m̴ c̴h̴ẳn̴g̴ n̴ói̴ g̴ì. Đến̴ l̴úc̴ v̴ào̴ g̴ọi̴ m̴ón̴, c̴ô v̴ẫn̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ “b̴ài̴ c̴a̴”:

T̴ÀI̴ T̴R̴Ợ
– A̴n̴h̴ t̴h̴íc̴h̴ ăn̴ g̴ì t̴h̴ì c̴ứ g̴ọi̴, e̴m̴ t̴h̴ế n̴ào̴ c̴ũn̴g̴ được̴.

“V̴à c̴ứ t̴h̴ế t̴ừ k̴h̴âu̴ g̴ọi̴ đồ đến̴ k̴h̴âu̴ n̴ói̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ t̴âm̴ s̴ự đến̴ k̴h̴âu̴ ăn̴, e̴m̴ r̴ất̴ t̴h̴ờ ơ. Đến̴ l̴úc̴ đa̴n̴g̴ ăn̴ n̴g̴o̴n̴ t̴h̴ì e̴m̴ n̴ói̴:

E̴m̴ c̴ó v̴i̴ệc̴ p̴h̴ải̴ v̴ề t̴r̴ước̴, a̴n̴h̴ c̴ứ ăn̴ t̴ự n̴h̴i̴ên̴ n̴h̴é!

R̴ồi̴ e̴m̴ đứn̴g̴ d̴ậy̴ v̴ề l̴u̴ôn̴, để l̴ại̴ m̴ìn̴h̴ v̴ới̴ n̴ồi̴ l̴ẩu̴ c̴ô đơn̴. N̴g̴ồi̴ ăn̴ n̴g̴o̴n̴ n̴g̴h̴ẻ x̴o̴n̴g̴ v̴ề t̴h̴ấy̴ e̴m̴ b̴l̴o̴c̴k̴ F̴a̴c̴e̴b̴o̴o̴k̴ m̴ìn̴h̴ x̴ừ r̴ồi̴”.

L̴ẩu̴ g̴à n̴g̴o̴n̴, n̴ước̴ l̴ẩu̴ v̴ừa̴ t̴h̴ơm̴ l̴ại̴ l̴ạ, g̴i̴á h̴ợp̴ l̴ý, q̴u̴án̴ s̴ạc̴h̴ s̴ẽ. Đún̴g̴ t̴h̴e̴o̴ ý b̴ạn̴ g̴ái̴ n̴h̴ư v̴ậy̴ r̴ồi̴ m̴à v̴ẫn̴ k̴h̴ó c̴h̴ịu̴.

Bạn gái thích ăn ngon, giá rẻ, sạch sẽ là được, đến khi dẫn đi ăn lẩu gà thì giãy đành đạch bỏ về-2

C̴ô g̴ái̴ b̴ỏ m̴ặc̴ a̴n̴h̴ c̴ô đơn̴ v̴ới̴ n̴ồi̴ l̴ẩu̴ g̴à.

“G̴i̴ờ c̴h̴ả h̴i̴ểu̴ k̴i̴ểu̴ g̴ì, h̴a̴y̴ c̴ứ p̴h̴ải̴ đưa̴ m̴ấy̴ b̴ạn̴ đến̴ n̴h̴à h̴àn̴g̴ s̴a̴n̴g̴ c̴h̴ản̴h̴ k̴i̴ểu̴ 5̴0̴0̴-1̴ t̴r̴i̴ệu̴/n̴g̴ười̴ t̴h̴ì m̴ới̴ h̴ợp̴ ý à? T̴h̴ế s̴a̴o̴ k̴h̴ôn̴g̴ n̴ói̴ n̴g̴a̴y̴ t̴ừ đầu̴ để đến̴ l̴úc̴ đi̴ ăn̴ r̴ồi̴ m̴ới̴ t̴h̴ái̴ độ? Ăn̴ l̴ẩu̴ g̴à l̴á é k̴h̴ôn̴g̴ s̴a̴n̴g̴ t̴h̴ì ăn̴ c̴ái̴ g̴ì m̴ới̴ s̴a̴n̴g̴?”, a̴n̴h̴ n̴ói̴.

N̴h̴ữn̴g̴ t̴âm̴ s̴ự c̴h̴ân̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴ủa̴ c̴h̴àn̴g̴ t̴r̴a̴i̴ n̴h̴a̴n̴h̴ c̴h̴ón̴g̴ n̴h̴ận̴ v̴ề s̴ự đồn̴g̴ c̴ảm̴ c̴ủa̴ d̴ân̴ m̴ạn̴g̴, n̴h̴ất̴ l̴à c̴ác̴ b̴ạn̴ n̴a̴m̴. H̴ọ c̴h̴o̴ r̴ằn̴g̴ “c̴o̴n̴ g̴ái̴ t̴h̴ật̴ k̴h̴ó h̴i̴ểu̴” n̴h̴ưn̴g̴ m̴ột̴ s̴ố ý k̴i̴ến̴ l̴ại̴ k̴h̴ẳn̴g̴ địn̴h̴ “c̴h̴ỉ đơn̴ g̴i̴ản̴ n̴g̴ười̴ t̴a̴ k̴h̴ôn̴g̴ t̴h̴íc̴h̴ b̴ạn̴ m̴à t̴h̴ôi̴”.

B̴ạn̴ H̴u̴ỳn̴h̴ L̴i̴n̴h̴ n̴ói̴: “V̴ấn̴ đề c̴h̴ắc̴ l̴à d̴o̴ n̴ó k̴h̴ôn̴g̴ t̴h̴íc̴h̴ ôn̴g̴ n̴ên̴ l̴ý d̴o̴ t̴h̴ôi̴, c̴h̴ứ n̴ó m̴à m̴ê t̴h̴ì ôn̴g̴ d̴ắt̴ đi̴ ăn̴ h̴ủ t̴íu̴ g̴õ n̴ó v̴ẫn̴ ăn̴ v̴u̴i̴ n̴h̴é”.

“T̴h̴ời̴ b̴u̴ổi̴ c̴o̴v̴i̴d̴ đi̴ r̴a̴ đườn̴g̴ được̴ m̴à k̴h̴ôn̴g̴ b̴ị c̴ấm̴ t̴úc̴ đã l̴à v̴u̴i̴ l̴ắm̴ r̴ồi̴, l̴ẩu̴ g̴à c̴òn̴ c̴h̴ê, t̴h̴ứ k̴h̴ó ở”, b̴ạn̴ V̴ân̴ A̴n̴h̴ b̴ất̴ b̴ìn̴h̴.

“T̴ốt̴ n̴h̴ất̴ l̴à k̴h̴ôn̴g̴ ăn̴ ở q̴u̴án̴ ấy̴ n̴ữa̴ v̴ì v̴ía̴ k̴h̴ôn̴g̴ t̴ốt̴ ôn̴g̴ ạ”, m̴ột̴ n̴g̴ười̴ k̴h̴ác̴ p̴h̴át̴ b̴i̴ểu̴.

https://2sao.vn/ban-gai-ra-ve-an-uong-de-tinh-ai-de-den-quan-lau-ga-thi-vung-vang-n-232642.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.