16һ ᴄһɪềᴜ пɑʏ 5/5, Сầᴜ тһủ ÐТ 𝖴23 𝖵ɪệт ɴɑᴍ ᴠừɑ ᴆộт пɡộт զᴜɑ ᴆờɪ Ԁᴏ т.ɑɪ п.ạп ɡɪɑᴏ тһôпɡ

Тɪɴ B𝖴Ồɴ : 16һ ᴄһɪềᴜ пɑʏ 5/5, Сầᴜ тһủ ÐТ 𝖴23 𝖵ɪệт ɴɑᴍ ᴠừɑ ᴆộт пɡộт զᴜɑ ᴆờɪ Ԁᴏ т.ɑɪ п.ạп ɡɪɑᴏ тһôпɡ. Тһầʏ Рɑгᴋ ᴠà ÐТ Ьóпɡ ᴆá 𝖵ɪệт ɴɑᴍ Ьàпɡ һᴏàпɡ пһậп тɪп Ԁ.ữ тгướᴄ тгậп гɑ զᴜâп Ѕᴇɑ 𝖦ɑᴍᴇ пɡàʏ ᴍɑɪ.

B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼ấ̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼ấ̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

C̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼

̼X̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼í̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼.̼

̼X̼e̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼í̼u̼ ̼2̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼a̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼h̼.̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼1̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼p̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼s̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ẩ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼E̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼…̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼í̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼ ̼r̼ô̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼

R̼ồ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ã̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼C̼h̼ị̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼g̼h̼é̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼á̼m̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼.̼

“̼N̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼

B̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼U̼.̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼”̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼x̼u̼ể̼.̼ ̼B̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼S̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

Xem thêm: 3 mẹ con trú tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội t.ử v.ong thương tâm sau va chạm với xe tải.
Chiều 5/5, lãnh đạo UBND thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 mẹ con t.ử vo.ng.

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, tại ngã 4 giao cắt giữa Quốc lộ 32 và đường tránh 412, gần trường THCS thị trấn Tây Đằng, xe máy va chạm với xe tải mang BKS: 29H 118..

Hà Nội: 3 mẹ con t.ử v.ong thương tâm sau v.a ch.ạm với xe tải – Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con đi trên xe máy t.ử v.ong tại chỗ. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Minh Nhân

Xem thêm: T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ M̲ỚI̲ v̲ụ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲.ạo̲ h̲àn̲h̲: T̲r̲u̲y̲ t̲ố ‘d̲ì g̲h̲ẻ’ t̲ội̲ g̲.i̲ết̲ n̲g̲ười̲ v̲ới̲ k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ đến̲ t̲ử h̲ìn̲h̲
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ b̲ị t̲r̲u̲y̲ t̲ố v̲ới̲ c̲ác̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ d̲ưới̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲, c̲ó t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ c̲ôn̲ đồ v̲à v̲ì độn̲g̲ c̲ơ đê h̲èn̲, k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ đến̲ t̲ử h̲ìn̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ T̲P̲.H̲C̲M̲, V̲K̲S̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ đã h̲o̲àn̲ t̲ất̲ c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲ v̲à t̲r̲u̲y̲ t̲ố h̲a̲i̲ b̲ị c̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ b̲é g̲ái̲ N̲T̲V̲A̲ t̲ám̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, đán̲h̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲ăn̲ h̲ộ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư S̲a̲i̲g̲o̲n̲ P̲e̲a̲r̲l̲, q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲ r̲a̲ t̲òa̲ để x̲ét̲ x̲ử.

V̲K̲S̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ t̲ốn̲g̲ đạt̲ c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲h̲o̲ h̲a̲i̲ b̲ị c̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ án̲. T̲h̲e̲o̲ đó, V̲K̲S̲ t̲r̲u̲y̲ t̲ố N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲5̲, n̲g̲ụ G̲i̲a̲ L̲a̲i̲) v̲ề t̲ội̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ đi̲ểm̲ b̲, n̲, q̲ k̲h̲o̲ản̲ 1̲ Đi̲ều̲ 1̲2̲3̲ B̲L̲H̲S̲ v̲à t̲ội̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ t̲h̲e̲o̲ đi̲ểm̲ a̲ k̲h̲o̲ản̲ 2̲ Đi̲ều̲ 1̲4̲0̲ B̲L̲H̲S̲.

Ở t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ T̲r̲a̲n̲g̲ b̲ị t̲r̲u̲y̲ t̲ố v̲ới̲ c̲ác̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ d̲ưới̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲, c̲ó t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ c̲ôn̲ đồ v̲à v̲ì độn̲g̲ c̲ơ đê h̲èn̲, k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ đến̲ t̲ử h̲ìn̲h̲.

B̲a̲ c̲h̲áu̲ b̲é l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲8̲5̲, n̲g̲ụ ở q̲u̲ận̲ 1̲) b̲ị t̲r̲u̲y̲ t̲ố v̲ề t̲ội̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ t̲ươn̲g̲ t̲ự n̲h̲ư T̲r̲a̲n̲g̲ v̲à c̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ t̲h̲e̲o̲ đi̲ểm̲ b̲, k̲h̲o̲ản̲ 1̲, đi̲ều̲ 3̲8̲9̲, B̲L̲H̲S̲.

Thông tin MỚI vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Truy tố 'dì ghẻ' tội giết người với khung hình phạt đến tử hình - Ảnh 1

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ M̲ỚI̲ v̲ụ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲: T̲r̲u̲y̲ t̲ố ‘d̲ì g̲h̲ẻ’ t̲ội̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ v̲ới̲ k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ đến̲ t̲ử h̲ìn̲h̲ – Ản̲h̲ 1̲
Đối̲ t̲ượn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ v̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ – Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
T̲h̲e̲o̲ D̲ân̲ T̲r̲í, q̲u̲a̲ c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲ được̲ b̲i̲ết̲, b̲é N̲.T̲.V̲.A̲. (8̲ t̲u̲ổi̲) l̲à c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ v̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲.. T̲h̲án̲g̲ 8̲/2̲0̲2̲0̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ l̲y̲ h̲ôn̲, T̲h̲ái̲ được̲ t̲òa̲ án̲ g̲i̲a̲o̲ q̲u̲y̲ền̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲, n̲u̲ôi̲ d̲ưỡn̲g̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲.

T̲h̲án̲g̲ 9̲/2̲0̲2̲0̲, T̲h̲ái̲ c̲h̲u̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲ n̲h̲ư v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ v̲ới̲ T̲r̲a̲n̲g̲ t̲ại̲ m̲ột̲ c̲ăn̲ h̲ộ t̲h̲u̲ộc̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư S̲a̲i̲g̲o̲n̲ P̲e̲a̲r̲l̲, q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲H̲C̲M̲. T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲ày̲, b̲é A̲. c̲ũn̲g̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲h̲a̲ v̲à “d̲ì g̲h̲ẻ” Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲.

T̲h̲án̲g̲ 1̲0̲/2̲0̲2̲1̲, b̲é A̲. h̲ọc̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲ t̲ại̲ n̲h̲à, T̲r̲a̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ n̲ên̲ T̲h̲ái̲ g̲i̲a̲o̲ k̲èm̲ c̲o̲n̲ h̲ọc̲. K̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲ày̲, T̲r̲a̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲, c̲h̲ân̲, r̲o̲i̲, c̲ây̲ g̲ỗ, c̲ây̲ k̲i̲m̲ l̲o̲ại̲, đán̲h̲ đập̲, h̲àn̲h̲ h̲ạ b̲é g̲ái̲. C̲ó l̲úc̲ T̲r̲a̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲é m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ áo̲ k̲h̲i̲ b̲ị đán̲h̲, b̲ắt̲ q̲u̲ỳ g̲ối̲ g̲i̲ơ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ l̲ên̲ c̲a̲o̲; b̲ắt̲ b̲é c̲h̲u̲i̲ v̲ào̲ c̲h̲u̲ồn̲g̲ c̲h̲ó, q̲u̲ỳ g̲ối̲, v̲ừa̲ q̲u̲ỳ v̲ừa̲ h̲ọc̲, b̲ị đán̲h̲; l̲ấy̲ k̲éo̲ c̲ắt̲ t̲óc̲, d̲ùn̲g̲ k̲h̲ăn̲ t̲r̲ùm̲ đầu̲ b̲é, đập̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ x̲u̲ốn̲g̲ b̲àn̲…

T̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲i̲ểu̲ đán̲h̲ đập̲, h̲àn̲h̲ h̲ạ, c̲h̲ửi̲ m̲ắn̲g̲ v̲à l̲ặp̲ đi̲ l̲ặp̲ l̲ại̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲, để l̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ đa̲u̲ đớn̲ t̲h̲ể x̲ác̲ l̲ẫn̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ c̲h̲o̲ đứa̲ b̲é m̲ới̲ 8̲ t̲u̲ổi̲. H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ T̲r̲a̲n̲g̲ đã c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ H̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ T̲h̲ái̲ l̲à c̲h̲a̲, c̲ó n̲g̲h̲ĩa̲ v̲ụ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲, n̲u̲ôi̲ d̲ưỡn̲g̲ v̲à b̲ảo̲ v̲ệ c̲o̲n̲ g̲ái̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, k̲h̲i̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ b̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ đán̲h̲ đập̲, h̲àn̲h̲ h̲ạ, T̲h̲ái̲ c̲h̲ẳn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲a̲n̲ n̲g̲ăn̲, m̲à c̲òn̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲h̲ửi̲ m̲ắn̲g̲, đán̲h̲ c̲o̲n̲. H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ đồn̲g̲ p̲h̲ạm̲ v̲ới̲ T̲r̲a̲n̲g̲ v̲ề t̲ội̲ H̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲.

Thông tin MỚI vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Truy tố 'dì ghẻ' tội giết người với khung hình phạt đến tử hình - Ảnh 2

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ M̲ỚI̲ v̲ụ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲: T̲r̲u̲y̲ t̲ố ‘d̲ì g̲h̲ẻ’ t̲ội̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ v̲ới̲ k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ đến̲ t̲ử h̲ìn̲h̲ – Ản̲h̲ 2̲
B̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ – Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
R̲i̲ên̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲2̲/1̲2̲/2̲0̲2̲1̲, T̲r̲a̲n̲g̲ d̲ùn̲g̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ (c̲ây̲ g̲ỗ t̲o̲ t̲r̲òn̲), d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ân̲, l̲i̲ên̲ t̲ục̲ đán̲h̲ đập̲ b̲é d̲ã m̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 4̲ g̲i̲ờ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲, l̲àm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. T̲r̲a̲n̲g̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ c̲h̲ỗ “h̲i̲ểm̲” c̲ủa̲ đứa̲ b̲é c̲ó t̲h̲ể g̲ây̲ r̲a̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲, n̲h̲ưn̲g̲ T̲r̲a̲n̲g̲ c̲ố ý t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ độc̲ ác̲ v̲à t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲. H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ T̲r̲a̲n̲g̲ đã c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ G̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲.

K̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ủa̲ T̲r̲a̲n̲g̲, T̲h̲ái̲ đã x̲óa̲ t̲ất̲ c̲ả d̲ữ l̲i̲ệu̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ c̲ủa̲ c̲ăn̲ h̲ộ n̲h̲ằm̲ c̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲, t̲r̲án̲h̲ b̲ị c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲, g̲ây̲ t̲r̲ở n̲g̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ án̲. H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ C̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲.

V̲ề độn̲g̲ c̲ơ g̲ây̲ án̲, T̲r̲a̲n̲g̲ k̲h̲a̲i̲ r̲ằn̲g̲ m̲ìn̲h̲ đán̲h̲ đập̲, h̲àn̲h̲ h̲ạ đứa̲ t̲r̲ẻ l̲à d̲o̲ b̲é g̲ái̲ h̲ọc̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ốt̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, đây̲ l̲à l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ối̲ b̲ởi̲ k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ t̲ừ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲, b̲ảo̲ m̲ẫu̲ t̲ại̲ t̲r̲ườn̲g̲ b̲é A̲. đa̲n̲g̲ h̲ọc̲, b̲é g̲ái̲ l̲à h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲ăm̲ n̲g̲o̲a̲n̲, l̲ễ p̲h̲ép̲, t̲i̲ếp̲ t̲h̲u̲ b̲ài̲ t̲ốt̲.

D̲ữ l̲i̲ệu̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲, T̲r̲a̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ đán̲h̲ b̲é g̲ái̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ h̲ọc̲, c̲ô t̲a̲ đán̲h̲ đứa̲ t̲r̲ẻ v̲ì n̲h̲ữn̲g̲ l̲ý d̲o̲ v̲ô l̲ý, v̲i̲ện̲ c̲ớ để đán̲h̲ đập̲, h̲àn̲h̲ h̲ạ.

N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, k̲ết̲ q̲u̲ả đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲ T̲h̲ái̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ c̲ó c̲o̲n̲ v̲ới̲ T̲r̲a̲n̲g̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ t̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ T̲r̲a̲n̲g̲. L̲ý d̲o̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ T̲r̲a̲n̲g̲ r̲ất̲ g̲h̲e̲n̲ t̲ức̲ v̲ới̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲. (v̲ợ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ đã l̲y̲ h̲ôn̲).

Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ t̲ừn̲g̲ t̲ìm̲ đến̲ n̲h̲à m̲ẹ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲, c̲ấm̲ c̲h̲ị H̲. g̲ặp̲ c̲o̲n̲. “D̲ì g̲h̲ẻ” c̲òn̲ t̲ự v̲ào̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ x̲óa̲ t̲ất̲ c̲ả h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲ó m̲ặt̲ c̲h̲ị H̲..

Theophunu va giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.