ᴆᴏ̂̀пɢ ʏ́ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ʜᴀ̀пɢ xᴏ́ᴍ

ʜᴏ̀ᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴏ́п ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 27 ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜᴀ̂̀п ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. ᴋʜᴏ̂пɢ ᴩʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴆᴏ́п ᴠᴏ̛́ɪ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴆᴏ́п ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀пʜ. ʜᴏ̀ᴀ ᴍᴀ̀ ƅɪᴇ̂́ᴛ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴍɪ̀пʜ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ, ʜᴏ̀ᴀ sᴇ̃ ᴆᴇ̂́п ʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ пɢᴀʏ ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜᴀ̆̉пɢ ᴩʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄᴀ̉пʜ ᴛʜᴜɪ ᴛʜᴜ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀пʜ ᴛʜᴇ̂́ пᴀ̀ʏ, ᴛʀᴏпɢ ᴋʜɪ ƅᴀ̣п ƅᴇ̀ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̂̀п пʜᴜ̛ ᴀɪ ᴄᴜ̃пɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ пᴀ̂пɢ ᴋʜᴀ̆п sᴜ̛̉ᴀ ᴛᴜ́ɪ. ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀п пʜɪ̀п ᴛʜᴀ̂́ʏ пʜᴜ̛̃пɢ ᴄᴀ̉пʜ ᴛɪ̀пʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴜ̀ɪ ᴍᴀ̂̃п, ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜɪ̉ ƅɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴩʜᴀ̣̂п ᴍɪ̀пʜ sᴀᴏ пᴏ́ ʜᴀ̂̉ᴍ ʜɪ̉ᴜ ǫᴜᴀ́ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ.

ʜᴏ̀ᴀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̀пɢ ᴛʀᴀɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ́, ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀пʜ ɢɪᴏ̉ɪ. ᴛʀᴇ̂п ɢʜᴇ̂́ ԍιᴀ̉пɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀пɢ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ, ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̣ κιᴇ̂́м ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀п ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀпɢ ᴛʀᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́пɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀пʜ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂пɢ ᴄᴀ̂̀п ᴩʜᴀ̉ɪ пʜᴏ̛̀ ᴆᴇ̂́п sᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴩ ᴆᴏ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ƅᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴅᴜ̀ ᴄʜᴏ пʜᴀ̀ ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̃пɢ ᴋʜᴀ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂п.

ᴛᴏ̂́ᴛ пɢʜɪᴇ̣̂ᴩ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀пɢ, пʜᴜ̛̃пɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ƅᴀ̣п ᴄᴜ̀пɢ ᴛʀᴀпɢ ʟᴜ̛́ᴀ ᴩʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ xɪп ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴏпɢ ᴋʜɪ ʜᴏ̀ᴀ пʜᴀпʜ ᴄʜᴏ́пɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂пɢ ᴛʏ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́пɢ ᴛᴀ̆ᴍ пʜᴀ̣̂п ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ пʜᴀ̣̂ᴩ ᴆᴀ́пɢ пɢᴜ̛ᴏ̛̃пɢ ᴍᴏ̣̂.

ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̃пɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ̀пɢ ᴛʀᴀɪ ᴀ̆п ᴄʜᴏ̛ɪ ƅɪᴇ̂́ᴛ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴅᴜ̛̀пɢ, ᴋʜᴏ̂пɢ ǫᴜᴀ́ sᴀ ᴆᴀ̀ пᴇ̂п ᴍᴏ̛́ɪ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛̀пɢ ʜᴀɪ пᴀ̆ᴍ, ᴄᴏ̣̂пɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴩ ᴆᴏ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ пᴜ̛̉ᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴩʜɪ́ᴀ ƅᴏ̂́ ᴍᴇ̣, ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̣ ᴍᴜᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀пʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆п ʜᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴩ.

ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴇ̂́п ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̀ᴀ, ᴀɪ ᴄᴜ̃пɢ пᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀п ʜᴀ̉ᴏ. ᴄᴏп ᴆᴜ̛ᴏ̛̀пɢ ʜᴏ̀ᴀ ᴆɪ, ᴀɪ ᴄᴜ̃пɢ пᴏ́ɪ ᴄᴜ̛́ пʜᴜ̛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ɪ sᴀ̆̃п ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̉. ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п ʜɪ̀пʜ пʜᴜ̛ ᴍᴏ̣ɪ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̆̉пɢ ᴆᴇ̂̉ ʏ́, ᴆᴏ́ ᴄʜɪ́пʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п ʜᴏ̀ᴀ ᴍᴀ̃ɪ ᴄʜᴀ̆̉пɢ ᴄᴏ́ пᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̉пʜ ᴛɪ̀пʜ ᴠᴀ̆́ᴛ ᴠᴀɪ.

sᴏ̂́ ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̛́ ᴆᴇп ᴆᴜ̉ɪ ᴛʜᴇ̂́ пᴀ̀ᴏ ᴀ̂́ʏ, ᴄᴏ̂ пᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴇ̂̉ ʏ́ ʟᴀ̀ ʏ ʀᴀ̆̀пɢ ᴛʀᴏпɢ ᴛɪ̀пʜ ᴛʀᴀ̣пɢ ƅᴏ̂пɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ. ᴍᴀ̀ ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆̉пɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀пʜ ᴛʀᴀɪ ᴀпʜ ʜᴜ̀пɢ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̣̂ᴩ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ пᴇ̂п ᴄᴀ́ɪ sᴏ̂́ ᴋɪᴇ̂́ᴩ ғᴀ пᴏ́ ᴄʜᴀ̆̉пɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʀᴏ̛̀ɪ xᴀ ʜᴏ̀ᴀ.

ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴜᴀ̂̉п ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̃пɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ʟᴀ̀ ᴄᴀᴏ ǫᴜᴀ́ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ̛ ᴄʜᴜ̛́. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴅᴜʏᴇ̂п ᴩʜᴀ̣̂п ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴇ̂́п, ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴇ̂́п ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀п ƅɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂́ ᴄʜᴏ̛̀ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ʀᴏ̂̀ɪ пᴀ̀пɢ ᴆᴇ̂́п, ƅᴀ̂́ᴛ пɢᴏ̛̀ пʜᴜ̛ ᴄᴏ̛п ɢɪᴏ́ ᴛʜᴜ ᴍᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́п ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀п ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛ ᴛʜᴀ́ɪ, ᴅᴇ̂̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀пɢ.

ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀пɢ xᴏ́ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ. ᴄᴀ̆п пʜᴀ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂п ᴠᴏ̛́ɪ пʜᴀ̀ ʜᴏ̀ᴀ ᴏ̛̉ ƅᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́пɢ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂ᴜ, пᴀʏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀пɢ ᴄᴜ̃пɢ ᴄᴏ́ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜᴇ̂. ᴍᴀ̀ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ пᴀ̀ʏ, ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴩ ᴍᴀ̣̆ᴛ пʜᴜ̛пɢ пɢʜᴇ ᴛʜɪᴇ̂п ʜᴀ̣ ᴆᴏ̂̀п ᴛʜᴏ̂̉ɪ ɢʜᴇ̂ ʟᴀ̆́ᴍ.

ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴛʜɪ̀ ʟᴏ пɢᴀʏ пɢᴀ́ʏ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴏ̂̀пɢ ᴄᴏ̀п ᴍᴀ̂́ʏ ᴀпʜ ᴄʜᴀ̀пɢ, ᴄᴀ̉ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̂̃п ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ́ᴏ ʜᴜ̛́ᴄ пʜᴜ̛ пʜᴀᴜ ᴠɪ̀ ʀᴀ̆̀пɢ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ пᴀ̀пɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀пɢ xɪпʜ ᴆᴇ̣ᴩ.

ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̉ᴍ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴛʜɪᴇ̂п ʜᴀ̣ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ́ ʟᴇ̂п ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ ɢᴀ́ɪ ᴆᴇ̣ᴩ ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴩ ǫᴜᴀ ʀᴀ̂́ᴛ пʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂́ʏ, пʜᴜ̛пɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ пᴀ̀ᴏ ᴋʜɪᴇ̂́п ʜᴏ̀ᴀ пɢʜɪᴇ̂пɢ ᴛʜᴜ̀пɢ ᴆᴏ̂̉ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴀ̉. ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́п ᴋʜɪ пᴀ̀пɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂п…

ʜᴏ̀ᴀ пɢᴏ̛ пɢᴀ́ᴄ пʜᴜ̛ пᴀɪ ᴆɪ ʟᴀ̣ᴄ ᴛʀᴏпɢ ʀᴜ̛̀пɢ. ᴆᴇ̂̉ ᴍɪᴇ̂ᴜ ᴛᴀ̉ пᴀ̀пɢ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴋʜᴏ̂пɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̀пɢ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴇ̣ᴩ ᴍᴀ̀ ᴩʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̀пɢ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜʏᴇ̂́п ʀᴜ̃. пᴀ̀пɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀п ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂пɢ ƅᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̀ᴀ ᴋʜɪᴇ̂́п ʜᴏ̀ᴀ пᴏ̛̉ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴜ̃ɪ.

пᴀ̀пɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉п ᴆᴇ̂́п ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀пʜ пᴇ̂п ᴀɪ ᴄᴜ̃пɢ пɢᴀ̂̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ пᴀ̀пɢ ᴠᴀ̂̃п ᴄᴏ̀п ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂п. ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́п ᴏ̂пɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ мᴀпɢ пᴀ̀пɢ ᴆᴇ̂́п ᴄʜᴏ ʜᴏ̀ᴀ. ʜᴏ̀ᴀ пʜᴀпʜ ᴄʜᴏ́пɢ ᴄʜᴏ̛́ᴩ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂п ᴠᴏ̛́ɪ пᴀ̀пɢ ᴄᴀ̀пɢ пʜᴀпʜ ᴄᴀ̀пɢ ᴛᴏ̂́ᴛ.

ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀп ʜᴇ̣̂ ʜᴀ̀пɢ xᴏ́ᴍ пʜᴀпʜ ᴄʜᴏ́пɢ ᴛʀᴏ̛̉ пᴇ̂п ᴛʜᴀ̂п ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪ ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̛́ ʀᴀ̉пʜ ʟᴀ̀ ɢɪᴜ́ᴩ пᴀ̀пɢ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴏ̂̀ ᴆɪᴇ̣̂п ᴠᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏпɢ пʜᴀ̀. ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴏ̀п ᴄᴜ̀пɢ пʜᴀᴜ пᴀ̂́ᴜ ᴄᴏ̛ᴍ, ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п пᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴜ̛́.

ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʀᴜпɢ ᴆᴏ̣̂пɢ, ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴇ̂́п пᴀ̀пɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂́ʏ. ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀п ᴆᴏ̛̣ɪ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛᴏ̉ ᴛɪ̀пʜ ᴠᴏ̛́ɪ пᴀ̀пɢ пᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴄᴜ̛́ пɢʜɪ̃ ᴋɪᴇ̂́ᴩ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̛п sᴇ̃ sᴏ̛́ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ пɢᴏ̛̀ ᴆᴀ̂ᴜ…

ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́пɢ ɢᴏ̃ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ʜᴏ̀ᴀ мᴀᴜ ʟᴇ̣ ʀᴀ ᴍᴏ̛̉. ᴋʜᴜᴏ̂п ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴏ̛́п ʜᴏ̛̉ ʜᴀ̆̉п ʟᴇ̂п ᴋʜɪ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̃ ᴄᴜ̛̉ᴀ пʜᴀ̀ ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜɪ́пʜ ʟᴀ̀ пᴀ̀пɢ. пʜɪ̀п ʜᴏ̀ᴀ, пᴀ̀пɢ пɢᴜ̛ᴏ̛̣пɢ пɢᴜ̀пɢ ᴇ ᴛʜᴇ̣п:

ᴀпʜ ᴏ̛ɪ, пʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ƅɪ̣ ʜᴜ̛ ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴜʏᴀ, ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂пɢ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̣ sᴜ̛̉ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴀпʜ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣п пʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴅᴜ̀пɢ ᴛᴀ̣ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂пɢ ᴀ̣.

ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п пʜᴏ̉ пʜᴜ̛ ᴄᴏп ᴛʜᴏ̉ ᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̀. ᴇᴍ ᴄᴜ̛́ ᴛᴜ̛̣ пʜɪᴇ̂п ᴆɪ, ᴆᴜ̛̀пɢ пɢᴀ̣ɪ. – ʜᴏ̀ᴀ пʜᴀпʜ пʜᴀ̉ᴜ

ᴛɪᴇ̂́пɢ пᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̉ʏ ʀᴏ́ᴄ ʀᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏпɢ пʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́п ᴛɪᴍ ɢᴀп ʜᴏ̀ᴀ пᴏ́пɢ пʜᴜ̛ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏ̂́ᴛ. ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ пᴀ̀пɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴩ, ᴆᴇ̣ᴩ ᴆᴇ̂́п ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴏпɢ ᴍᴏ̛ ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̃пɢ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂ᴍ пɢᴜ̛ᴏ̛̃пɢ пᴀ̀пɢ.

ᴠᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴋʜᴏ̂пɢ ƅɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ ƅᴀ̉п пᴀ̆пɢ ʜᴀʏ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ sɪ ᴍᴇ̂ пᴀ̀пɢ, ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴩʜᴇ́ᴩ ƅᴀ̉п ᴛʜᴀ̂п ᴍɪ̀пʜ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀п. пʜɪ̀п ᴛʀᴏ̣̂ᴍ пᴀ̀пɢ ᴛᴀ̆́ᴍ. ʜᴇ́ ᴍᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ ᴋʜᴇ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ ᴛɪᴍ ʜᴏ̀ᴀ пʜᴜ̛ sᴀ̆́ᴩ ʀᴜ̣пɢ xᴜᴏ̂́пɢ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̀пɢ ᴄᴏпɢ ᴍᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂́п ʀᴜ̃ ᴆᴇ̂́п ᴛʜᴇ̂́ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛́ᴩ ᴠᴀ́ʏ пɢᴜ̉ ᴍᴏ̉пɢ ᴛᴀпɢ. ʜᴏ̀ᴀ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣̂ᴩ ᴄʜᴏ̛̀ ᴆᴏ̛̣ɪ пᴀ̀пɢ ǫᴜᴀʏ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ. пʜᴜ̛пɢ ᴋɪ̀ᴀ, ᴍᴀ̆́ᴛ ʜᴏ̀ᴀ ᴛᴏ̂́ɪ sᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ пʜᴜ̛ ᴆɪᴇ̣̂п ƅɪ̣ ᴄᴜ́ᴩ, ᴍɪᴇ̣̂пɢ ʜᴀ́ ʜᴏ̂́ᴄ, ʀᴀ̆пɢ ᴄᴀ̆́п ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ пʜᴀᴜ пʜᴜ̛ ɢᴀ̣̆ᴩ ᴩʜᴀ̉ɪ мᴀ. ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛́ᴩ ᴠᴀ́ʏ ᴍᴏ̉пɢ ᴄᴜ̉ᴀ пᴀ̀пɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̛́ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴏ̂́пɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴏ́…

ʜᴏ̀ᴀ ᴍᴇ́ᴍ ᴄʜᴜ́ᴛ пᴜ̛̃ᴀ пɢᴀ̂́ᴛ xɪ̉ᴜ пᴇ̂́ᴜ пʜᴜ̛ ᴛɪᴇ̂́пɢ ᴄᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴏ̂пɢ пʜᴀпʜ ᴄᴜ̉ᴀ пᴀ̀пɢ. пʜɪ̀п sᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̀ᴀ, пᴀ̀пɢ ᴀ̂п ᴄᴀ̂̀п ʜᴏ̉ɪ ʜᴀп. sᴜ̛̣ ǫᴜᴀп ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ пᴀ̀пɢ ᴋʜɪᴇ̂́п ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴏ sᴏ̛̣. пɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴩ ᴛᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂̉ пᴀ̀пɢ ᴆɪ ᴠᴇ̂̀. пᴀ̀пɢ пʜɪ̀п ʜᴏ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃, пᴀ̀пɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ƅɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴀ̃ пʜɪ̀п ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛́ ɢɪᴏ̂́пɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̀ᴀ ᴄᴏ́ ᴛʀᴇ̂п пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ пᴀ̀пɢ.

ᴄᴀ̉ ᴆᴇ̂ᴍ ᴆᴏ́, ʜᴏ̀ᴀ ᴍᴀ̂́ᴛ пɢᴜ̉. ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̆пɢ ʜᴏᴀ ᴅᴀ̀пʜ ᴄʜᴏ пᴀ̀пɢ ƅᴀʏ ƅɪᴇ̂́п ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʀᴏ̂̀ɪ. пᴀ̀пɢ ʜᴏ́ᴀ ʀᴀ ᴄʜᴀ̆̉пɢ ᴩʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ пᴀ̀пɢ. ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ пᴜ̛̉ᴀ пᴀ̀пɢ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴄʜᴀ̆́ᴄ пɢᴀ̀ʏ мᴀɪ, ʜᴏ̀ᴀ ᴩʜᴀ̉ɪ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʜᴏᴀ̉пɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ пᴀ̀пɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ƅᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍɪ̀пʜ ʜᴏ̀ᴀ.

пᴀ̀пɢ sᴇ̃ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ƅᴀ̣п ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴋʜᴏ̂пɢ xᴀ ʜᴏ̛п ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜᴏ̛̉ ᴅᴀ̀ɪ, ƅɪᴇ̂́ᴛ ƅᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ пᴀ̀пɢ ᴄʜᴀ̂п ᴄʜɪ́пʜ, ᴆᴜ́пɢ пɢʜɪ̃ᴀ ᴅᴀ̀пʜ ᴄʜᴏ ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴀ̂ʏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.